Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

TIP:

Pro vás můžeme vyrobit netradiční a originální dárky.

Rychlé dodací lhůty.

 

 

Inzerce:

Splníme Váš sen o bydlení

 

Účinná inzerce pracovních pozicMáte zájem o reklamu zde? Kupte si levný textový odkaz na této pozici! Inzerujte zde!

Pouze ověřená kosmetika!

Vyzkoušej nebo daruj luxusní kosmetiku za skvělou cenu.

KONTAKTY

TOP DÁRKY
Potřebujete poradit?
Volejte!
tel: 739 490 636
DARKY@a-a.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Akční cena 169 Kč
do košíku:

Akce

Akční cena 69 Kč
do košíku:
Akční cena 66 Kč
do košíku:

ANKETA

Kupujete kvalitní dárky?

Určitě vždy Určitě vždy 60% Ano, rád Ano, rád 15% Vybírám si Vybírám si 9% Nemusím Nemusím 16%

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu TOP DARKY eshop

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Darky-Top.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( podnikatel, dodavatel) a kupujícího ( zákazník , spotřebitel ) .

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelsky aktivních osob dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující, zákazník) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. V případě objednávky alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků musí být zákazník dle zákona č.379/2005 Sb. Osobou starší 18let.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem , kdy kupující obdrží od prodávajícího jeho potvrzení objednávky . Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Obdobně je tomu i u smlouvy o dílo , případně jiné smlouvy .


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového nákupního centra darexprerov.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží , jak provést objednávku a její úhradu , najde kupující na stránce prodávajícího v sekci „Jak nakupovat.“ Podmínkou platnosti a oboustranné závaznosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem požadovaných údajů kupujícím , její potvrzení prodávajícím a uhrazení požadované zálohy kupujícím.
Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou konečné, firma není plátcem DPH.
Ceny za dopravu, příp. další poplatky nalezne zákazník v části „Ceník přepravy zboží.“
Před odesláním objednávky bude zákazníkovi sdělena celková cena dodávky a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží včetně dopravy a všech případných poplatků ve formuláři „Potvrzení objednávky a služeb“
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.


Zasílání

V případech , že kupující nehodlá odebrat předmět koupě či objednané služby v místě provozovny prodávajícího , zajistí prodávající dodání zboží či služby na adresu, určenou kupujícím v objednávkovém formuláři.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad .
Zásilka je kupujícímu dopravena prodejcem nebo prostřednictvím třetí osoby (dopravce) a to službou OBCHODNÍ BALÍK Českou Poštou na dobírku (pokud nebylo zboží uhrazeno předem), případně zásilkovou službou .
Při opětovném zasílání zboží, které bylo vráceno jako nevyzvednuto účtujeme poplatek 100 Kč z důvodu zvýšených nákladů.
Za poškození zboží během dopravy ručí dopravce.
Při opětovném zaslání zboží, které bylo vráceno jako nevyzvednuto a zákazník opětovné zaslání požaduje , účtujeme navíc poplatek 100Kč z důvodu zvýšených nákladů.
Doporučujeme si při přebrání zboží od dopravce zkontrolovat, zda není dodávka poškozena a v případě poškození obalu nebo zboží ji okamžitě u dopravce reklamovat. Nepřebírejte od dopravce poškozené zboží. Prodávající neručí za poškození zboží dopravcem.

Dodací lhůta

Zboží Vám v ČR doručíme do 48hod. nebo v dohodnutém termínu.O zpoždění dodávky budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky.
Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Ochrana osobních údajů kupujícího

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při evidenci jeho objednávek bude zpracovávat a uchovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze a jen pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží či jiné obdobně uzavřené smlouvy s kupujícím . V míře nezbytně nutné budou tyto osobní údaje poskytnuty osobě či organizaci , zajišťující dodání předmětu koupě či služby na určenou adresu , pokud toto doručení nezajišťuje prodávající sám . Jiné poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícím je možné jen na základě zákonem stanovené povinnosti nebo rozhodnutím příslušného orgánu státní správy.
Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších nezbytných údajů o kupujícím , za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje na dobu nezbytně nutnou, přičemž k těmto údajům má přístup pouze prodávající a jeho určení pracovníci .

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Při splnění podmínek odstoupení musí zákazník zboží poslat zpět prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě.Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Vrácené zboží musí být nepoškozené , bez známek používání, v původním obalu a s dodacím listem.
Při zasílání zpět volte vhodný přepravní obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

 

Záruční podmínky a reklamace

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po jejich koupi; jinak práva zaniknou ( § 626/2 obč. zákoníku ).
Délka záruční doby u potravinového zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění , činí 8 dní .Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
U potravin , na kterých je uvedeno datum spotřeby či minimální trvanlivosti nemůže být reklamace uznána po tomto datu ( § 626/1 obč.zákoníku ) .
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.Darky-Top.cz a právním řádem platným v ČR.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.Darky-Top.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí českým právním řádem.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne  1. ledna 2015

Reklamační řád

Naším cílem je dodávat Vám zboží v nejlepší kvalitě. Pokud se ovšem přece jen stane, že při obdržení zásilky zjistíte nějakou vadu, máte možnost zboží reklamovat dle následujícího reklamačního řádu.

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty nebo jiným dopravcem je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. O případném poškození zboží v důsledku přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.


Vady zboží v záruční době

Vaše reklamace bude vyřízena neprodleně , ve složitějších případech maximálně do 30 dnů ode dne jejího uplatnění , tj ode dne, kdy nám bude doručena.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zákazník obdržel jiné zboží , než si objednal (neúmyslná záměna při balení ), zašle nám je na vlastní náklady a riziko zpět nepoužité, nepoškozené a v původním obalu , spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme zboží správné nebo vrátíme již uhrazené peníze . Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně v místě provozovny prodávajícího , telefonicky na telefonním čísle +420 739 490 636 či e-mailem na adrese Darky@a-a.cz bezprostředně po převzetí zboží s reklamovatelnou závadou. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Na pozdní uplatnění reklamací týkajících se zjevných vad výrobku nebude brán zřetel.

Oznámení o reklamaci musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis toho co je reklamováno. Převzaté zboží bude ověřováno pouze na individuálně popsanou závadu.

Po obdržení oznámení o reklamaci informuje prodávající kupujícího o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího ). Náklady na dopravu k prodejci hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží (či jeho náhrada) zpět k zákazníkovi hradí prodávající .

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit příslušný daňový doklad , který byl dodán se zbožím .

V případě, že je zboží zasíláno zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena maximálně ve lhůtě 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (tj. dne, kdy reklamované zboží od Vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Při překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky (bez poštovného).

Za neoprávněnou reklamaci se považuje m.j. i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na takové závady u zboží, které byly způsobeny vnějšími událostmi ( mechanické poškození obalu apod. ).